1

Транспорт и логистика

06 — 08 март 2013

Обща информация

Дата на провеждане: 06 – 08 март 2013 г.
Периодичност: Ежегодно
Поредност: 6-то издание
Място на провеждане: Интер Експо Център-София
Профил:Международен и вътрешен транспорт, логистика и спедиция, транспортни средства,складова техника и оборудване, транспортна информатика
Целева група: Специалисти и широка публика
Организатори: Агенция Булгарреклама, Българска Транспортна Преса


От 06 до 08 март  2013 г. в Интер Експо Център – София се проведе международната специализирана изложба ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА.

ТРАНСПОРТ и ЛОГИСТИКА се утвърди като професионален бизнес-към-бизнес форум,предоставящ възможности за директни контакти, обмяна на опит и предпоставки за успешно сътрудничество с клиенти и партньори на фирми от следните направления:

Международен и вътрешен транспорт

• Автомобилен, железопътен, морски, речен и въздушен транспорт

• Интермодален транспорт, комбинирани превози, контейнерни превози

Логистика, спедиция и митнически услуги

• Логистични центрове  и оператори, складови бази

• Митнически дейности

Пристанища и терминали

Складова техника и оборудване

• Електрокари, мотокари, високоповдигачи

• Товаро-разтоварни съоръжения

• Стелажни системи и складови конструкции

• Складова автоматизация

Специализирани транспортни средства

• Товарни и лекотоварни автомобили

Транспортна информатика

• GPS системи

• Мобилни компютърни решения

• Баркод продукти

• RFID системи

Флиит мениджмънт

Обществен транспорт
  • Транспортни средства

  • Системи за информиране на пътниците, информационни киоски

  • Автомати за билети и карти, електронии системи за проверка на пътниците

  • Обзавеждане на гари, метростанции

Eлектромобили, зарядни странции, инфраструктура

Асоциации, издателства, специализирана литература

Екология и безопасност в транспорта

По време на изложбата се проведоха семинари на актулани за сектора  теми.

Паралелно с ТРАНСПОРТ и ЛОГИСТИКА на територията на Интер Експо Център в дните от 06 до 08 март  се проведоха специализирани изложби  MachTech & Metal Expo, IFAM, INTRONIKA, PLAST, SECURITY - ЗАЩИТА И СИГУРНОСТ.

Партньори

 ОСНОВНИ МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ

     
     
     

МЕДИЙНИ ПАРНЬОРИ

ЧУЖДЕСТРАННИ МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ

Контакти
Ръководител проект: Мая Симова

Ръководител проект
Мая Симова

Имейл: msimova#iec.bg
Телефон: 02 9655 278, 02 4013 278
Факс: 02 9655 231, 02 4013 231
Проектант:Мирослава Рангелова

Проектант
Мирослава Рангелова

Имейл: mrangelova#iec.bg
Телефон: (02) 9655 266, 4013 266
Факс: 02 9655 231, 02 4013 231