1

MachTech & Metal

06 — 08 март 2013

Машиностроителна индустрия
Уебсайт: http://machtech.bg/bg
Обща информация

Търговското изложение MachTech & METAL е единствено по рода си за междуфирмен обмен в България и региона на Централна и Източна Европа за металургия, леярство и инструментална екипировка. То е отлично поле за изява на специалисти.


За повече информация посетете сайта на събитието: http://machtech.bg/bg

Партньори

 ОСНОВНИ МЕДИЙНИ ПАРНЬОРИ

       
       
       

 

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ

 

 

 

ЧУЖДЕСТРАННИ МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ

 

 
       

 

 

 

 

 

Снимки