1

Sofia LogExpo

19 — 22 март 2014

Логистика, дистрибуция, складова техника и оборудване
Обща информация

Дата на провеждане: 19  – 22 март 2014 г.
Периодичност: Ежегодно
Поредност: 7-то издание
Място на провеждане: Интер Експо Център - София
Профил: Логистика, дистрибуция, складова техника и оборудване
Целева група:  Специалисти
Организатори: Агенция Булгарреклама и БТП - Българска Транспортна Преса


 


Каталог на изложителите

 

СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА 

От 19 до 22 март 2014 г. в Интер Експо Център – София се проведе международното изложение  за логистика, дистрибуция и складови системи Sofia LogExpo.                                                    

Sofia LogExpo  предложи място за В2В среща на професионалисти, ангажирани във веригата от услуги, насочени към логистично осигуряване, дистрибуция и складиране на стоки, както и на производителите и търговците на тези стоки.  

Стремежът на организаторите бе да предоставят професионална платформа за представяне на иновативни проекти, най-съвременни комуникационни и информационни системи за управление на материални потоци, специализирани транспортни средства, гъвкави складови решения и цялостно складово управление.         

Участниците и посетителите успяха да се възползват от предоставената възможност за осъществяване на директни контакти и обмяна на опит за създаване на ефективно работещи системи в различни бизнес сектори чрез сътрудничество с партньорски фирми от следните направления:

• Логистистични оператори
• Логистични центрове
• Складова техника и оборудване
• Автоматизирано складово управление
• Средства и оборудване за опаковане при транспортиране
• Специализирани транспортни средства
• Флийт мениджмънт
• Софтуер, комуникационни и навигационни системи
• Цялостни  ERP решения за логистиката

                 

Организаторите успяха да привлекат като посетители: бизнес ръководители, мениджъри на търговски, дистрибуторски и производствени фирми, ползващи транспортни и логистични услуги, специалисти в областта на информационните, комуникационните и транспортните услуги, собственици на складови бази и автомобилни паркове, и др.

Sofia LogExpo се проведе паралелно с 14-ата специализирана изложба БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА и 21-ото издание на СЕКЮРИТИ ЕКСПО.

 

Партньори

ПАРТНЬОР

     

 

 

СПОНСОР НА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

 

 

ОСНОВНИ МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ

 

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ

     

ЧУЖДЕСТРАННИ МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ

     
Контакти
Ръководител проект: Мая Симова

Ръководител проект
Мая Симова

Имейл: msimova#iec.bg
Телефон: 02 9655 278, 02 4013 278
Факс: 02 9655 231, 02 4013 231
Конгресна дейност: Ирина Ангелова

Конгресна дейност
Ирина Ангелова

Имейл: iangelova#iec.bg
Телефон: 02 9655 249, 02 4013 249
Факс: 02 9655 231, 02 4013 231
Маркетинг и реклама: Антония Пешева

Маркетинг и реклама
Антония Пешева

Имейл: apesheva#iec.bg
Телефон: 02 9655 209, 02 4013 209
Факс: 02 9655 231, 02 4013 231
Маркетинг и реклама: Жанет Григорова

Маркетинг и реклама
Жанет Григорова

Имейл: jgrigorova#iec.bg
Телефон: 02 9655 204, 02 4013 204
Факс: 02 9655 231, 02 4013 231
Проектант: Мирослава Рангелова

Проектант
Мирослава Рангелова

Имейл: mrangelova#iec.bg
Телефон: 02 9655 266, 02 4013 266
Факс: 02 9655 231, 02 4013 231