Служебните министри на икономиката и околната среда и водите откриха изложенията MachTech&InnoTech Expo и ВОДА СОФИЯ