Четвъртото издание на вдъхновяващия форум „Аз, инженерът“ започна