„Интер Експо Център“ ЕООД подобрява работния микроклимат чрез европейско финансиране