Изложението COPI’S бележи засилен международен интерес