Акредитация

Представителите на средствата за масова комуникация, които проявяват интерес към събитията в Интер Експо и Конгресен Център и имат желание да ги посетят, могат да получат пълна информация и съдействие за отразяването им чрез регистрация в Пресцентъра на изложбения комплекс.  

Събитията, за които се предвижда акредитация на журналистите, ще бъдат предварително оповестявани.

Кристина Климентиевна

Кристина Климентиевна

Имейл: kklimentievna#iec.bg
Телефон: +359 (2) 9655 292
Страхил Василев

Страхил Василев

Имейл: svasilev#iec.bg
Телефон: +359 (2) 9655 289
Павел Гълъбов

Павел Гълъбов

Имейл: pgalabov#iec.bg
Телефон: +359 (2) 9655 291