Аудио и видео
Аудио и видео

Интер Експо Център предлага пълна техническа поддръжка, чрез собствена модерна аудио и видеотехника, както и чрез утвърдени и специализирани в бранша партньори като Joker Media, Dynacord, SEG.