Конгресна дейност
1

Конгресният център провежда широка гама от тематични събития, чрез подходящи визуални трансформации изгражда жив, съвременен и променящ се портрет на конгресните и изложбените зали.

Конгресен център разполага с:

  • Конгресни зали: 8 с капацитет от 20 до 450 места
  • Изложбени зали: 6 с капацитет до 2200 души всяка
  • Провеждане на събитие с над 5000 души.
  • Цялостна консултация, комплексно обслужване и квалифицирано съдействие в планирането и провеждането на събития.
  • Неограничени възможности за техническо обезпечаване на събитията както със собствена техника, така и чрез най-добрите и утвърдени специалисти в областта.