Експо Логистик
Експо Логистик

Експо Логистик ЕООД е официален спедитор на територията на Интер Експо и Конгресен Център в София. Дружеството разполага с квалифициран персонал, техника, оборудване и складови помещения, необходими в областта на панаирната спедиция.

Експо Логистик

Експо Логистик

Имейл: expologistik#iec.bg
Телефон: + 359 (2) 9655 296, 4013 296
Факс: + 359 (2) 9655 258, 4013 258