Събития2021

 
Интер Експо Център
Гостуващи събития/Изложения
06.04 - 06.04.2021
Трябва ли да се страхуваме от роботите? - Първи дебат от новия формат на Мениджър "Точка на кипене"

Неприсъствено събитие
Мениджър
списание и клуб Business Lady
Business Lady Club
списание и клуб Business Lady
списание Business Lady
Дентално депо Патриция
 
17.09 - 19.09.2021
Arena of Beauty Professional

АСК реклама и ПР обслужване