Събития2021

 
Интер Експо Център
Гостуващи събития/Изложения
06.04 - 06.04.2021
Трябва ли да се страхуваме от роботите? - Първи дебат от новия формат на Мениджър "Точка на кипене"

Неприсъствено събитие
Мениджър
списание и клуб Business Lady
 
списание и клуб Business Lady
Дентално депо Патриция