Изложби и панаири

ЗАЛА 1
Theater 2000
Classroom 800
0 shaped по заявка
Meetings по заявка
Coctail до 2000
ЗАЛА 2
Theater 2000
Classroom 800
0 shaped по заявка
Meetings по заявка
Coctail до 2000
ЗАЛА 3
Theater 2000
Classroom 800
0 shaped по заявка
Meetings по заявка
Coctail до 2000
ЗАЛА 4
Theater 2000
Classroom 800
0 shaped по заявка
Meetings по заявка
Coctail до 2000
ЗАЛА 5
Theater 1250
Classroom 550
0 shaped по заявка
Meetings по заявка
Coctail до 1500
ЗАЛА 6
Theater 1250
Classroom 550
0 shaped по заявка
Meetings по заявка
Coctail до 1500