Зали & пространства

Партер

ФОАЙЕ ПРИ ЗАЛИ 1,2,3,4
Coctail до 500
Banquet по заявка
ФОАЙЕ ПРИ ЗАЛИ 5,6
Coctail до 300
Banquet по заявка
ЗАЛА 1
Theater 2000
Classroom 800
0 shaped по заявка
Meetings по заявка
Coctail до 2000
Banquet до 1250
ЗАЛА 2
Theater 2000
Classroom 800
0 shaped по заявка
Meetings по заявка
Coctail до 2000
Banquet до 1250
ЗАЛА 3
Theater 2000
Classroom 800
0 shaped по заявка
Meetings по заявка
Coctail до 2000
Banquet до 1250
ЗАЛА 4
Theater 2000
Classroom 800
0 shaped по заявка
Meetings по заявка
Coctail до 2000
Banquet до 1250
ЗАЛА 5
Theater 1250
Classroom 550
0 shaped по заявка
Meetings по заявка
Coctail до 1500
Banquet до 750
ЗАЛА 6
Theater 1250
Classroom 550
0 shaped по заявка
Meetings по заявка
Coctail до 1500
Banquet до 750
ВЪНШНИ ПЛОЩИ ЗАЛИ 1,2
Coctail по заявка
ВЪНШНИ ПЛОЩИ ЗАЛИ 3,4
Coctail по заявка
ВЪНШНИ ПЛОЩИ ЗАЛИ 5,6
Coctail по заявка

Първи етаж

1ви
ЗАЛА ПИРИН
Theater 50
Classroom 30
0 shaped 24
Meetings 32
ЗАЛА ВИТОША
Theater 500
Classroom 120
0 shaped 80+60
Meetings 120
Coctail до 350
Banquet до 200
ЗАЛА РОДОПИ
Theater 98
Classroom 50
0 shaped 40+30
Meetings 60
Banquet 60
ЗАЛА РИЛА
0 shaped 24+20
ФОАЙЕ КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР
Theater 100
Coctail up to 500

Втори етаж

2ри
ЗАЛА МУСАЛА
Theater 150
Classroom 66
0 shaped 50+50
Meetings 82
ЗАЛА РУЕН
Theater 48
Classroom 28
0 shaped 24
Meetings 32
ЗАЛА ВИХРЕН
Theater 100
Classroom 50
0 shaped 40+30
Meetings 60
Coctail до 80
Banquet 60

Седми етаж

7ми
ЗАЛА ПАНОРАМА
Theater 120
Classroom 50
0 shaped 50+20
Coctail до 200
Banquet 70
Зала 6
Зала 5
 
Зала 2
Зала 3
Зала 1
 
Зала 4