25.09.2017
Награди на CES
Организатор:
Интер Експо Център ЕООД
28.09.2017
Бизнесът отвътре
Организатор:
Интер Експо Център ЕООД
29.09 - 01.10.2017
Арена на красотата
Организатор:
Арена на красотата
02.10 - 04.10.2017
COPI'S
Организатор:
Интер Експо Център
13.10 - 22.10.2017
Автомобилен салон София
Организатор:
Асоциацията на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България” (ААП)
13.10.2017
Международна конференция за управление на хора
Организатор:
Българска асоциация за упраление на хора
08.11 - 11.11.2017
Интерфуд и Дринк
Организатор:
Интер Експо Център
08.11 - 11.11.2017
SIHRE
Организатор:
ИЕЦ и Национална асоциация Хотел Ресторант Кафетерия
08.11 - 11.11.2017
Месомания
Организатор:
Асоциация на месопреработвателите в България и Интер Експо Център
08.11 - 11.11.2017
Светът на млякото
Организатор:
Интер Експо Център и Асоциация на млекопреработвателите в България
08.11 - 11.11.2017
Булпек
Организатор:
Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите и Интер Експо Център
08.11 - 11.11.2017
Салон на виното
Организатор:
Интер Експо Център и Национална лозаро-винарска камара
20.11 - 22.11.2017
Източно-европейска игрална конференция (EEGS)
Организатор:
БТАПОИИ
22.11 - 23.11.2017
Балканско изложение на игралната и развлекателната индустрия
Организатор:
BEGE expo