news
calendar
 • 26.08 - 30.08.2018
  Union of Physicists in Bulgaria
  Organizer:
  BPU
 • 11.09 - 12.09.2018
  International Exhibition for Electromobility
  Organizer:
  Manira Ltd.
 • 15.09 - 16.09.2018
  The biggest annual event for fans of Anime, Cosplay, Comic books, Superheroes series, TV series, Movies, Gaming and Street Art
  Organizer:
  Key Events & Communication
 • 26.09 - 29.09.2018
  Hunting and Sport Weapons, Fishing Accessories, Sport
  Organizer:
  Inter Expo Center
 • 02.10 - 04.10.2018
  Exhibition for textile, machinery, technologies is under way
  Organizer:
  Inter Expo Center
 • 02.10 - 04.10.2018
  Communication Art, Print, Image, Sign
  Organizer:
  Inter Expo Center
ПРОЕКТ:
Внедряване на система за оптимизация на управлението на човешките ресурси, осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и подобряване работния микроклимат на работниците и служителите на Интер Експо Център ЕООД

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:
342 126,00 лв.

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
290 807,10 лв.

НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ:
51 318,90 лв.