23.04.2020

​Отлагане на търговски изложения от календара за 2020 г.

ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР отложи водещите за Югоизточна Европа търговски изложения Маштех & Инотех експо, Техномебел, Светът на мебелите, Булмедика/Булдентал и КОПИС.

Новите дати на провеждане на повечето изложения вече са определени:
Светът на мебелите: 24 – 27 юни 2020 г.
Булдентал: 16 - 18 септември 2020 г.
Техномебел: 29 септември - 02 октомври 2020 г.
Маштех & Инотех експо: април 2021 г.

Предвид динамичната ситуация с развитие на пандемията, при поява на неотложна необходимост от нова промяна на периода на провеждане на изложение Светът на мебелите, своевременно ще бъдат обявени новите обстоятелства по организацията.

Отлагането на търговските изложения оказва влияние върху датата и провеждането на изложение КОПИС. Новият перид на провеждане ще бъде в края на месец февруари 2021 г., паралелно с изложение #Ритейл шоу.

ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР следва препоръката на световните здравни власти и българското правителство при оценка на риска от организиране на големи събития. Въз основа на това и скорошното значително увеличение на броя на хората, заразени с новия коронарен вирус (SARS-CoV-2), включително в Европа, както и в следствие на решението на НС на Република България за въвеждане на извънредно положение от дата 13 март 2020 г., с което всички публични събития са забранени и са въведени мерки и указания за ограничаване на социалните контакти, ИНТЕР ЕКПСПО ЦЕНТЪР преоценява ситуацията и предприема действия по отлагане на всички търговски изложения от пролетния календар на 2020 г. 

Ще продължим с усилията си всяко организирано от ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР изложение да даде максимално успешна формула на бизнеса за професионална браншова презентация и договаряне. Това е възможно само с усилията на всички участници, като изложители, професионална публика, богата съпътстваща програма с експертни теми и лектори, които неизменно ще подготвим за новите издания на отложените търговски изложения.

Всички направени до момента регистрации за посещение на търговските изложения и съпъстващи събития от списъка с променен период на провеждане ще останат валидни за новите дати. Регистрационната форма за посещение на всяко едно от изложенията ще остане отворена за нови регистрации до датата, предхождаща старта на съответното изложение по новата програма.

За статуса на всички останали събития, провеждани от други организатори на територията на ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР, съветваме да се обърнете за повече информация към съответния организатор.