Календар2021

 
Интер Експо Център
Гостуващи събития/Изложения
06.04 - 06.04.2021
Трябва ли да се страхуваме от роботите? - Първи дебат от новия формат на Мениджър "Точка на кипене"

Неприсъствено събитие
Мениджър
Българска Асоциация на Професионалните Готвачи (БАПГ)
списание и клуб Business Lady
Business Lady Club
списание и клуб Business Lady
списание Business Lady
Дентално депо Патриция
07.10 - 07.10.2021
IAB Digital day 2021

IAB BULGARIA