Календар2022

 
Интер Експо Център
Гостуващи събития/Изложения
списание Мениджър
Българска Асоциация на Професионалните Готвачи (БАПГ) и Интер Експо Център
Институт за съвременно изкуство и терапия ЛИБЕРА
списание Business Lady
списание Мениджър
Emocosmetics Group
ИнтелиАгро, съорганизатор: Бизнес срещи - ИАНМСП
списание Мениджър
Interactive Orb
Институт за съвременно изкуство и терапия ЛИБЕРА
Дентатехника
Медикал Депо РиК ООД
The Management Board