Календар2023

 
Интер Експо Център
Гостуващи събития/Изложения
10.10 - 11.10.2023
Конференция „Финансова и инвестиционна подкрепа за МСП - Sofia International Money Expo“ (SIM EXPO 2023), „София – Регионален финансов хъб“

Основната цел на събитието е да се повиши финансовата и инвестиционна култура на представителите на малките и средните предприятия
ИАНМСП, БТПП, Столична община
Българска асоциация на професионалните готвачи (БАПГ)