Изложби и панаири

ЗАЛА 1
Театър 2000
Класна стая 800
Кръгла стая по заявка
Срещи по заявка
Коктейл до 2000
ЗАЛА 2
Театър 2000
Класна стая 800
Кръгла стая по заявка
Срещи по заявка
Коктейл до 2000
ЗАЛА 3
Театър 2000
Класна стая 800
Кръгла стая по заявка
Срещи по заявка
Коктейл до 2000
ЗАЛА 4
Театър 2000
Класна стая 800
Кръгла стая по заявка
Срещи по заявка
Коктейл до 2000
ЗАЛА 5
Театър 1250
Класна стая 550
Кръгла стая по заявка
Срещи по заявка
Коктейл до 1500
ЗАЛА 6
Театър 1250
Класна стая 550
Кръгла стая по заявка
Срещи по заявка
Коктейл до 1500