новини

Продукти и технологии от над 100 световни бранда очакват посетителите на единственото изложение в България, посветено на водния сектор

В рамките на три дни, от 27 до 29 март български и международни компании представят най-актуалното от сферата на модернизациите при добива, пречистването, ползването и обработката на води по време на изложение Вода София. Единственият у нас форум с подобен фокус обръща внимание на ключови теми,  важни за развитието на бранша в България и Европа. Вода София 2018 привлича международен интерес на компании с директно участие от Германия, Австрия, Италия, Турция, Румъния, Хърватия и Словакия.

Ново поколение пречиствателни станции за бита и производството, модерни филтриращи системи, иновативни продукти, откриващи течовете навреме, дълговечни материали, които намаляват експлоатационните разходи са сред акцентите на изложението. Технологии за филтриране на водата запознават домакинствата и бизнеса с решения за по-чиста и здравословна вода.

Технологиите и последните иновации, представяни на форума, са пряко свързани освен с водния сектор, и с индустриалното приложение на водите. Те са насочени към хранително-вкусовата промишленост, фармацевтичната и химическата индустрия, енергетиката, здравеопазването и други. За ефективното използване на водния ресурс, утвърденият форум посещават и опериращите в сферите на винопроизводство и производството на безалкохолни и слабоалкохолни напитки, противопожарната дейност, хотелиерството и спа центровете, селското стопанство, минната индустрия, строителството.

Десетата международна конференция Булаква 

Като част от изложението, на 27 и 28 март се провежда 10-ата международна конференция Булаква на тема „Инвестиционни предизвикателства пред водния сектор - иновативни решения и финансови стратегии“, организирана от Българската асоциация по водите (БАВ). Сред ключовите теми на форума са нуждата от инвестиции във ВиК сектора, финансово изгодни решения за отпадъчни води, управлението на отпадъчни води в държавите от Дунавския регион, обсъждане на нов закон за ВиК. На 27 март се организира семинар „Оценка и подобряване на енергийната ефективност в промишлеността със средствата на информационните технологии и автоматиката.“

Повече за изложението Вода София ще откриете ТУК.

Паралелно с Вода София, Интер Експо Център организира и единственото в България изложение за машини и технологии в металообработката MachTech&InnoTech Expo.