новини

От 7 до 9 март Интер Експо Център ще бъде домакин на три изложения - за енергийната ефективност, управлението на отпадъците и интелигентните градове. В откриването на форумите, организирани от Виа Експо, участие взеха заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова и заместник-министърът на енергетиката Константин Делисивков.

„Проблемите на енергийната ефективност, зелената енергия, интелигентните градове и екологията са глобални проблеми, касаят цялото човечество и природата. За тях няма глобални решения, те винаги са локални, състоящи се от множество малки стъпки, подобрения, иновации и  малки политики, които водят към устойчиво развитие“, каза заместник-министърът на регионалното развитие Виолета Комитова. В дневния ред на Европа вече е чистата енергия, посочи заместник-министърът на енергетиката Константин Делисивков, според когото високата енергоемкост на българската индустрия не трябва да се разглежда единствено като проблем, а и като възможност.

В рамките на 13-ата поредна Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници посетителите ще научат за съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Събитието дава възможност за избор на екологични и рентабилни технологии.

По време на 8-ото издание на изложбата Управление на отпадъците и рециклиране акцентите ще паднат върху технологиите за оптимизиране на обработката на отпадъци, системите за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи, дори от битови отпадъци, както и модерното оборудване за инсталации за добив, пречистване, съхранение и утилизация на биогаз и сметищен газ. Участие ще вземат изложители от Австрия, Белгия, България, Дания, Германия, Гърция, Италия, Чехия, Южна Корея и Швейцария и др. 

Петата Международна конференция и изложба за интелигентни градове Smart Cities има за цел да популяризира модерните технологии и работещи практики, които могат да превърнат градовете в по-екологични и ефективни системи. Акцент в програмата през тази година ще бъде панелът „Енигмата на електронното здравеопазване“, по време на която ще бъдат дискутирани темите за елементите на електронното здравеопазване, норвежкият опит в прилагането на успешни инициативи в областта на електронното здравеопазване и решения за цифровизиране на здравеопазването.