новини

Интер Експо Център се позиционира като една от локациите за големи международни събития