01.10.2021

​Поздравителен адрес от Асоциацията на месопреработвателите в България по повод 20-годишнината на Интер Експо и Конгресен център

Интер Експо и Конгресен център да продължава да бъде символът на модерните и успешни бизнес практики, пожелава председателят на АМБ, г-н Атанас Урджанов

По повод 20-годишния си юбилей, който отбелязва през 2021г., Интер Експо и Конгресен център получи поздравителен адрес от председателя на Асоциацията на месопреработвателите, г-н Атанас Урджанов. Това се случи в рамките на Международните хранителни изложения - МЕСОМАНИЯ, СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, ИНТЕРФУД&ДРИНК и САЛОН НА ВИНОТО и единствената българска професионална платформа за печат и реклама – COPIS.

В следващите редове предоставяме пълния текст на поздравителния адрес, в който от името на членовете на АМБ се отчита основното място, което Интер Експо и Конгресен център заема за развитието и утвръждаването на модерните и успешни бизнес практики.