28.11.2023

400 учители, директори и експерти дискутираха бъдещето на образованието и влиянието на технологиите

Учителите да бъдат "хореографи на ученето"

На гостуващото ни изминало събитие "Умения за иновации в образованието", Светлана Михайлова, ръководител проекти в Гугъл, коментира промените, които са настъпили в образованието. Тя сподели, че учителите трябва да станат „хореографи на ученето“.

На събитието над 400 директори на училища, учители, неправителствени организации, представители на институции и образователни експерти обсъдиха как да се повишат уменията на учителите и как те да се справят с предизвикателствата на новото технологично време.

В доклад на Гугъл за бъдещето на образованието представен от Михайлова се представи подготовката за наближаващите новости, на промяната в начина, по който се преподава и се учи, и на нуждата от нова учебна среда.
Засегната бе темата и за изкуственият интелект, според доклада AI може да се превърне в пътя, по който образованието може да се персонализира и да отговори на нуждите на всяко дете, което следва да е в центъра на образователния процес.

"Акцентът на ученето трябва да е върху развитието на човешки същества, които са силни и устойчиви за живота и имат фундаментални и мисловния умения, пред които чисто академичните знания трябва да отстъпят", посочи още Михайлова.

Просветният министър проф. Цоков, който откри конференцията, подчерта, че образованието на 21 век вече е насочено към изграждането на умения, а не толкова към натрупването на знания. И той наблегна на личностното развитие на децата, това да се откриват силните им страни и да се наблегне на тях. Освен базовите основи като езикова, математическа, дигитална, финансова, гражданска, трябва да се развиват и качества на характера като любознателност, инициативност, лидерство, както и умения за критично мислене, общуване, сътрудничество и др.

За технологиите

"75% от хората в някакъв етап от живота си ще имат някакъв проблем или увреждане. 44% от учениците с увреждания в България не завършват гимназия. Затова образованието трябва да е достъпно за всяко дете", посочи Крис Блайней от Гугъл. Според него технологиите ще подобрят достъпа, ще улеснят целия процес. За пример той даде хромбуците и тяхното оборудване, което може да превръща текста в реч, което е много полезно за децата със слухови проблеми.

Учителите

"Не трябват нито национални програми, нито залагане на обучения в длъжностните характеристики на учителите, а просто "сърце" да се споделя наученото", коментира Петя Йосифова, директор на 48 детска градина "Братя Грим" в столицата.
Всички се обединиха около идеята, че да се споделя добрият опит е изключително добро работещо решение.

 
Gallery