11.09.2020

Електронното обучение и организацията на работата в образователните институции – акценти в обучителен семинар на ДАЗД

Форумът е първият, който се възползва от новата платформа за мащабни събития на Интер Експо Център             

„В бъдеще определени професии ще се трансформират, други ще изчезнат, но свързаните с образование, здравеопазване и социални услуги ще са с все по-голямо развитие, както по отношение на кариерните възможности, така и в иновациите и използването на технологиите“. Това каза министърът на труда и социалната политика Деница Сачева при откриването на семинара за моделите на обучение от разстояние в електронна среда и организацията на работа в образованието в условията на епидемична обстановка, организиран от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), в партньорство със Съюза на работодателите в системата на народната просвета, Сдружението на директориите в системата на образованието и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Форумът се проведе на 10 и 11 септември в Изложбена палата 1 на Интер Експо Център. Семинарът е първият от поредицата големи ивенти, които се възползват от новата платформа за мащабни събития на международния изложбен център. Готовият модул за мащабни събития предоставя зала с капацитет до 600 гости и площ от 2500 кв.м. Осигурява оптимални условия за провеждане на форуми в условията на епидемиологична обстановка, при спазване на всички изисквания на здравните власти.

„Вярвам, че с този семинар всеки един от нас ще си тръгне по-уверен, обогатен и сигурен в решенията, които предстои да взема в необичайната учебна 2020/2021 г.“, каза председателят на ДАЗД, д-р Елеонора Лилова. През първия ден в събитието участие взеха зам.-министърът на образованието и науката инж. Таня Михайлова, директорът на Националния инспекторат по образование д-р Анелия Андреева и др. Вторият ден предвиди участието на столичния кмет Йорданка Фандъкова, министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и доц. Ангел Кунчев – главен държавен здравен инспектор.

В първия ден, 10 септември, семинарът постави на дискусия развитието на силните страни на децата, дигиталните умения и онлайн комуникацията, процесите в облака, стъпките за действие на директора в кризисни ситуации и подпомагането на педагогическите специалисти от директора при обучението от разстояние. Програмата на 11-и септември се фокусира върху организацията на учебната 2020-2021 г. в условията на епидемиологична обстановка.

Новата мащабна платформа за събития на Интер Експо Център; какво предстои?

Готовата модулна платформа на Интер Експо Център дава възможност за осъществяване на мащабни събития. При спазване на противоепидемични мерки, държавни и международни здравни норми.

От възможностите на платформата за мащабни събития предстои да се възползват поредица големи и корпоративни форуми през септември и октомври. Сред тях е втортото издание на Кариерен Кошер 2020. Форумът ще даде възможност за среща с нови хора и технологии и бизнес подходи на 17-и септември. Интер Експо Център ще приеме първия голям концерт на закрито. Негови гости ще бъдат очаквани от публиката български и чуждестранни DJ.
Gallery