18.05.2021

ИАНМСП подкрепя българските фирми в участието им на Архитектурно-строителна седмица

Финансирането е осигурено по проект „Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и в чужбина“

Българските компании могат да се възползват от финансиране, осигурено чрез Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) за участието си в изложение Архитектурно-строителна седмица 2021. Строителният бизнес форум предстои да се проведе в Интер Експо Център в периода 16-19 юни.

ИАНМСП организира участието на индивидуални щандове, поемайки разходите за наем на изложбена площ и изграждане на стандартен щанд, регистрационни и медийни такси, пропуски за изложители.

Финансирането е осигурено във връзка с изпълнение на дейностите по Проект № BG16RFOP002-2.052-0002 „Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и в чужбина“, информират от ИАНМСП.

Цялата информация за условията и изискванията при кандидатстване за финансиране може да намерите на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия - www.sme.government.bg.

Крайният срок за подаване на заявка за участие в изложението е 25 май.