11.10.2023

Ивайло Шотев, зам.-министър на икономиката: 30% е ръстът при експорта на машини и оборудване

Стойността на износа в сектора за първите шест месеца на 2023г. достига 1.4 млрд.евро

Българският индустриален сектор отчита положителни тенденции и се движи в унисон с европейските и световните трендове. Ключов място в този икономически отрасъл заема бизнес изложението MachTech&InnoTech. Това бяха част от мненията, които споделиха участниците в официалната церемония по откриване на българското индустриално изложение MachTech&InnoTech, което превърна от 3 до 6 октомври София в пресечна точка за сегмента.

Изложение MachTech&InnoTech 2023 бе официално открито от Ивайло Шотев, заместник-министър на икономиката и индустрията. Участие в церемонията взеха: Ивайло Иванов, управител на Интер Експо Център, Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Добри Митрев, председател на УС на Българска стопанска камара, Виолин Ненов, председател на Българска браншова камара–машиностроене, Орлин Димитров, изпълнителен директор на Българска асоциация на електротехниката и електрониката и Лукаш Кауцки, посланик на Чешката република в Република България.

„Българският износ на машини и оборудване отчита тенденция на увеличение. През 2022 г. експортът на машини и апарати възлиза на 2.5 млрд.евро и бележи ръст от 30% спрямо предходната година“, информира Ивайло Шотев, заместник-министър на икономиката и индустрията. Той информира, че за първото полугодие на 2023г. ръстът по този показател е 9%; „Експортът за този период възлиза на 1.4 млрд.евро“, допълни Ивайло Шотев. Поздравявайки участниците и организаторите, той отчете, че машиностроенето заема 7% от добавената стойност на българската икономика, а заетите в сектора са над 30 000 души.

MachTech&InnoTech се превърна в събирателен форум и притегателна точка за индустрията на Балканите и Източна Европа, подчерта зам.-министър Ивайло Шотев.

За развитие на бизнеса, за откриване на иновациите

„От самото си създаване изложение MachTech&InnoTech се стреми да надгражда, създавайки пълноценна екосистема за развитие на сектора на индустриалните машини и технологии“, каза от сцената Ивайло Иванов, управител на Интер Експо Център. През тази година, в изданието, което е 14-о поред, участваха фирми от България, Германия, Италия, Румъния, Китай, Австрия и Чехия, които представиха над 350 бранда на хилядите посетители.

Ивайло Иванов подчерта, че успехът на изложение MachTech&InnoTech се дължи на общите усилия на участниците, браншовите организации, екипите, които отговарят за организацията и медийните партньори.

Българската индустрия като част от европейската

„Вярваме, че изложение MachTech&InnoTech ще помогне за модернизацията на българската индустрия и тя ще се справи с всички съществуващи и бъдещи перипетии“, пожела Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Подчертавайки важността на индустрията за националната икономика, той напомни, че индустриалният сектор осигурява най-много данъчни приходи в бюджета. Председателят на АИКБ постави акцент и върху предизвикателстват пред компаниите, засягащи недостатъчния човешки ресурс.

MachTech&InnoTech като доказателство, че България е част от глобалните тенденции

„Партньорството между държавата и бизнеса е от първостепенна важност“, сподели Добри Митрев, председател на УС на Българска стопанска камара (БСК). Той определи MachTech&InnoTech като доказателство, че българската индустрия работи и се развива успоредно с глобалните тенденции и пожела през 2024г. изложението да заеме още от палатите на Интер Експо Център.