31.10.2019

Как да продаваме успешно в Румъния и Гърция?

Четвъртото издание на Ecommerce Academy се провежда в Интер Експо Център

Как да продваме успешно в съседните на България страни Румъния и Гърция. На този въпрос отговор дава събитието Ecommerce Academy - Продавай успешно в Румъния и Гърция, което се провежда в Интер Експо Център.

Тази година Ecommerce Academy се разширява и обхваща и гръцкия пазар, за да се превърне в Продавай успешно в Румъния и Гърция.

Събитието предлага много полезна информация за хора, заети в областта на онлайн продажбите. По време на него се разглеждат различни счетоводни и данъчни казуси;
правни аспекти на бизнеса в Румъния и Гърция; въпроси, свързани с логистика и складове, различните маркетингови инструменти за популяризиране на услугите, платежни инструменти, техники за подготовка на магазин и други въпроси, касаещи онлайн търговията.

В програмата са заложени и практически семинари, които помагат в няколко ключови направления, като например как да се продава повече в marketplace платформи, разглеждат се стратегии за дигитален маркетинг, а също така се дават съвети как бизнеса да се подготви за едни от най-натоварените периоди - Black Friday и коледната шопинг треска.

Четвъртото издание на Ecommerce Academy се провежда на 31 октомври и 1 ноември в обновената зала Витоша на Интер Експо Център.