15.05.2019

Международното изложение БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА & ЕСТЕТИКА 2019 отвори врати

Високи технологи и професионална съпътстваща програма очакват посетителите от 15 до 17 май в залите на Интер Експо Център

Иновативни продукти, модерни технологии, представяне на последните тенденции и екосистема за изграждане на нови бизнес контакти и професионални познания, съчетани с професионална съпътстваща програма. Всички това ще бъде поставено на дневен ред от 15 до 17 май в залите на Интер Експо Център. Защото през всички тези дни в международния изложбен център ще се проведе БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА & ЕСТЕТИКА 2019. Международният форум събира заедно специалистите в областите на медицината, денталния сектор, дерматологията и естетичната медицина.

Над 220 изложители ще вземат директно участие в международното събитие. Компании от България, Германия, Португалия, Сингапур, Китай, Тайван, Пакистан, Румъния, Италия, Франция, Гърция, Турция, Словения, Латвия и Унгария ще представят продуктите на 980 бранда от 56 държави. На всички 13 500 посетители ще бъдат показани над 280 иновации. Изложението се организира под патронажа на Министерството на здравеопазването в България и с подкрепата на съсловните организации – Български лекарски съюз, Български зъболекарски съюз, Съюз на зъботехниците в България, Асоциацията на денталните дилъри в България и Български фармацевтичен съюз.

Безжичните технологии в денталната медицина

Осигурявайки платформа за иновациите в денталната медицина, на БУЛДЕНТАЛ специалистите ще открият оптимизирани дентални принтери, използващи 3D-технологии. В залите на Интер Експо Център ще бъдат представени модерни дентални юнити и автоклави както и иновативни безжични системи за полиране и диодни лазери с размерите на писалка. Ще бъдат демонстрирани предимствата на щадящото полиране с въздух за зъбни повърхности. Вниманието ще привлекат поседно поколение стерилизатори, както и въздухопречистватели – за осигуряване на максимално чист въздух в кабинета.

БУЛМЕДИКА 2019

Първият ултразвуков диагностичен апарат, в който изцяло е въведен AI technology (изкуствен интелект) пристига на международното изложение. Приложението на „изкуствен интелект“ е в прецизността на автоматичните измервания в различни сфери на медицината. Многобройни са решенията на БУЛМЕДИКА в ортопедията, свързани с тенденции при технологиите за изработване на стелки и обувки, според характеристиките на пациента. При създаването се използва компютърно моделиране и сканиране на стъпалото с 3D скенер. Продуктите са приложими при спаднал свод, диабетно стъпало, криви ходила, ревматоиден артрит, скъсяване на крайници, болест на Morton и при продължитено стоене в изправена позиция. Ехографи от последно поколение ще представят нова интелигентна платформа за обработка на изображенията, която впечатлява с перфектна резолюция и лекота на работа.

За първи път – ДЕРМА & ЕСТЕТИКА

През тази година е първото издание на ДЕРМА &ЕСТЕТИКА с фокус – модерните продукти, техники и технологии в дерматологията и естетичната медицина. Професионалистите ще станат свидетели на криохирургичните новости за премахване на повърхностни образувания – папиломи, кондиломи, хиперкератоза. Представени ще бъдат вибротерапевтични машини, комбинирани апарати за неинвазивно липоскулптуриране и дру. Съпътстващите събития, семинари, фирмени презентации и демонстрации ще се спрат върху криорадиочестотата, третиране на акне и хиперпигментация през летния период в условията на слънце, технологичните платформи за транспорт на активни съставки, нови технологии и методи за редуциране на локални мастни натрупвания по лицето и тялото и др.

Професионалната съпътстваща програма

Богатата съпътстваща програма през тази година утвърждава изложението като ценна професионална платформа за специалистите. Организирани са специализирани семинари и обучeния от областите имплантология, ендодонтия, хирургия, денталната хирургия, артериалната хипертония, образна диагностика, рехабилитация. Националната пациентска организация и Националната асоциация „Диабет, предиабет и метаболитен синдром“ ще проведат скринингови тестове за социалнозначими заболявания.

Актуалните ефективни подходи за профилактика, диагностика и лечебни практики при хората в млада и зряла възраст са фокусът на Втората научно-практическа конференция „Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст - приоритети на съвременното здравеопазване“, инициирана от „Академия Кардиология“ и Арбилис. Конференцията ще протече в две направления - Училище „Здравословен живот“ в дните от 15 до 17 май и „Ефективни и безопасни подходи в профилактиката, диагностиката и терапията в млада и зряла възраст“ - панели от 17 до 19 май.

БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА & ЕСТЕТИКА 2019 ще бъде домакин на форума „Предизвикателства пред пациентите с пулмонална артериална хипертония“, организиран от Българското общество на пациентите с пулмонална хипертония (БОППХ). Националната пациентска организация ще провежда скринингови тестове за различни заболявания. Демонстрация по оказване на първа помощ ще направи Младежкият авариен екип към Българския червен кръст. Секторът на денталната медицина също ще бъде широко застъпен в съпътстващата програма. Лекторите ще се фокусират върху регенерацията в парадонталната и имплантната хирургия, сърдечно-съдовата профилактика, ендодонтското лечение и други.

„Лекарят, който ме вдъхновява“

Всяка година професиналната платформа създава отлична среда за среща на специалистите. Благородната кауза „Лекарят, който ме вдъхновява“, инициирана от CREDOWEB, ще даде възможност за номиниране и оценяване на професионализма на лекари, осигуряване на стипендии и средства за техните млади колеги и разнородни благотворителни каузи.

Всички новини за изложението ще откриете ТУК.