24.06.2022

Неизбежното на дневен ред – преходът към зелена икономика

Проведе се XIII-ят Зелен форум на сп. Мениджър
 
Този четвъртък (23-ти юни) се проведе XIII-тото издание на Зелен форум – събитието поставящо на дневен ред наболелите теми и въпроси, около все по-необходимият еко съобразен прочит на икономика, развитие и живот. Организатор на форума е сп. Мениджър, а домакин на събитието за втора поредна година – Интер Експо Център. В програмата се включиха ключови експерти от държавните и общинските институции, бизнеса и БСК (Българска стопанска камара) и НЕК (Националната енергийна камара), участвали в три последователни дискусионни панела.

Сред основните обсъждани теми в панел първи бяха преходът към икономика с нисък въглероден отпечатък в производството на енергия и пластмасови опаковки за индустрията и необходимостта от градивен диалог институции-бизнес, за синхронизирани действия в посока реална устойчивост. По-голямата част от участниците се обединиха около идеята за децентрализация на енергийната система и производство за собствени нужди като основен подход за стабилизиране несигурността и поскъпването на енергийните носители. Борислав Сандов - заместник министър-председател по климатични политики и министър на околната среда и водите в оставка, каза, че е възможно стопиране на тези процеси и дори завръщане към традиционни енергоизточници, но подчерта, че това би било краткотраен ефект. Димитър Бранков, съветник по екологичните политики и зеления преход на Председателя на УС на Българска стопанска камара, от своя страна сподели любопитна статистика, според която България е лидер в намаляване на въглеродните емисии. За период от 34 години страната ни е намалила емисиите с 57%, докато за ЕЦ процентът е 26% за същото време. Така погледнати данните мисията „нулеви емисии“ за България не изглеждат невъзможни, но все пак остават трудна задача, особено разглеждайки го през призмата на бизнеса и цената, която той, а и потребителят следва да заплати. За такава „висока цена“ сподели директорът на „Лактима“ ЕАД, Сергей Дончев, пред които стои изискването от европейската директива за минимум 30% рециклиран материал в PET опаковките за хранително-вкусовата промишленост до 2030г. От друга страна рециклираните материали се очертава да не достигат на фона на високата консумация, поради големия износ, което от своя страна води до по-високи цени както на суровините, така и на крайната цена за потребителя.

„Колкото по-бързо и по-ефективно успее да се свие енергийната система, толкова по-бързо ще бъде постигната устойчивост и намаляване на цените на енергията“
 
Това поясни Александър Николов, министър на енергетиката в оставка, във втори панел. В центъра на дискусията бяха взетите поуки от текущата енергийна криза и работещите решения за предотвратяване на нови такива. Акцент беше и проблемът със загубите на електроенергия по преносната мрежата – близо 8%. Мариана Итева от Veolia България представи три дейности в подхода на компанията за екологична трансформация: рециклиране на пластмаса за намаляване на парниковите газове, улавяне на метан от депа за отпадъци и преработка в биогаз и улавяне и съхранение на въглерод. Представен бе и моделът „от вода към енергия“, който е заложен и в работата на Софийската станция. Миглена Стоилова, председател на Надзорния съвет БГВЕА и член на Управителния съвет на Националната енергийна камара, посочи, че в следващите 10 години  станата ни има възможност да инсталира 4 гигавата вятърни мощности, при в момента действащи 3 гигавата. Според нея, ако се развие микс от вятърни и слънчеви източници, съчетано със системи за съхранение на енергия, България ше успее да се откаже от въглищните централи.

Бизнесът – пръв съюзник в подобряването средата на живот

Третият панел беше гласът на бизнеса. В панелната дискусия изявени в корпоративната социална отговорност компании споделиха опит от първа ръка и успешни свои проекти. Еко Партнърс България представиха проекта си за подобряване разделното събиране на отпадъци чрез разработване на машина за стъкло, умни контейнери и мобилно приложение. Всички изброени вече активно работят на територията на София и предстои интегрирането им в Плевен и Велико Търново. Данон Сердика АД разказаха за новите си тетра опаковки за течните продукти на компанията, направени от 93% материал от растителен произход, а "Филип Морис България"  за инициативата си за намаляване на отпадъците от фасове на национално ниво.

В този панел се включи и представител на Столичния общински съвет, в лицето на Лорита Радева. Тя коментира, че разделното и оптимизирано събиране на отпадъци е сред основните предизвикателства пред местните власти. В борбата с този казус е изпробвана система за оптимизиране на сметосъбирането и намаляването на разходите за транспорт, а оттам и на вредните емисии от камионите.


 
Gallery