01.03.2021

Отпадат ограниченията за провеждане на търговски изложения и конгреси

Еднопосочно движение и по-широки пътеки в изложбените зали за създаване на безопасна среда при провеждането на специализирани изложения.

От 1-и март е разрешено провеждането на търговски изложения, конгресни събития и семинари. Това се случва след влизането в сила на последните нормативни изисквания, въведени от Министерството на здравеопазването.

Въвеждането на еднопосочно движение и по-широки пътеки в изложбените зали са само част от мерките, които организаторите от Интер Експо Център ще предприемат за създаване на безопасна здравословна среда при провеждането на специализирани изложения.

Съобразно указанията на здравните власти за дистанция, контрол на входно-изходния режим и високо ниво на хигиена, за максимална здравна безопасност на всички присъстващи, международният изложбен център е изработил и въвежда допълнителни „Вътрешни правила“. Smart система за управление на вентилацията осигурява разделение на входящите и изходящите въздушни потоци, система Crowd management ще следи за потока на посетители в залите, обозначаване на посока за движение на посетителите за осигуряване на еднопосочно движение в залите. Стриктно се следи процесът по почистване и осигуряване на дезинфекционни средства за всички присъстващи.

При оптимални условия за здравна безопасност и стриктно спазване на изискванията на държавните здравни власти, през първото полугодие на 2021г. в Интер Експо Център предстои да се проведат международни изложения: Архитектурно-строителна седмица (12-15 май), Wine & Spirits Show Sofia (13-15 май), БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА & ЕСТЕТИКА (2-4 юни), БЕБЕМАНИЯ (11-13 юни), в конгресните зали на изложбеният център ще се проведат водещи конгресни събития и семинари.

„Очакваме планираните събития да се проведат успешно, създавайки условия за възстановяване и развитие на бизнеса от различни икономически направления“, коментират организаторите.