24.10.2018

Положителните практики и съвременните предизвикателства пред здравословното хранене - във фокуса на конференция „Достъп до добра храна“

Фондация „Българска месна традиция“ раздава в Интер Експо Център годишните си награди

Повишаването на хранителната грамотност сред децата, представянето на добрите практики и предизвикателствата пред съвременния свят. Тези теми са сред основните, поставени за дискутиране по време на петата конференцията „Достъп до добра храна“, провеждаща се на 24 октомври в зала Витоша на Интер Експо Център.

„Целта на инициативата е да се създадат положителни нагласи за здравословното ни хранене“, каза по време на тържественото си слово инж. Живка Георгиева, председател на фондация „Българска месна традиция“, която е организатор на събитието. През тази година за първи път се е провела и седмица на достъпа до добра храна. В нея са се включили над 60 училища от странат и повече от 20 детски градини. „Добрата храна е превенция за здравето“, заяви инж. Георгиева.

„Тази инициатива е изключително важна. Защото благодарение на нея у подрастващото поколение се създават навици за здравословно хранене“, каза д-р Любомир Кулински, директор на дирекция Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите при ЦУ на БАБХ.

Награди за добра храна

По време на конференцията бяха отличени и носителите на годишната награда „Достъп до добра храна“.

За цялостен принос отличен бе шеф Ради Стамболов, а сред призьорите за младежко предприемачество бяха шеф Цветомир Николов и шеф Георги Бойковски. Награди получиха и отличилите се в категориите „Държавна политика“, „Общинска политика“, „Детско хранене“, „Кулинарен туристически продукт“, „Публичен образ“, „Местни пазари“, „Училище“ и „Детска градина“.
Gallery