29.11.2018

Превенцията е основното предимство на бизнеса в осигуряването на здравословна среда

Петата конференция „Безопасност и здраве при работа“ предложи практични решения с конкретни казуси

Превенцията на здравето спасява животи и спестява пари. Според последно проучване 50% от смъртните случаи в САЩ са предотвратими, подобна статистика показва важната роля на превенцията за предотвратяване на здравни проблеми. Това посочи по време на петата конференция „Безопасност и здраве и при работа“ доц. д-р Кирил Карамфилов, зам.-председател на Здравната комисия към Асоциацията на индустриалния капитал и съучредител на Центъра за превенция на здравето към АИКБ. Благодарение на мерките от Програмата за превенция на Словения за 20 години страната успява да понижи смъртността три пъти. България е номер едно по смъртни случаи в Европа. В основата на високата смъртност и заболеваемост се крие липсата на добра превенция, коментира Карамфилов. Това е една от основните причини за създаване на Центъра за превенция на здравето към АИКБ, от който може да се възползват всички работодатели. Зад успеха на тази добра практика се крие една значителна инвестиция в качествено оборудване, което да осигури удобството на мобилните екипи на центъра в София, Пловдив и Варна.

Проект за безопасни условия на труд в организацията трябва да се представи като бизнес казус, който да се представи като инвестиция, а не като разход, подчерта Евелин Русинов, ръководител „Здравословни и безопасни условия на труд“ в Аурубис България. Затова трябва да се изпълнят няколко важни стъпки. Проектът да кореспондира с бизнес целите на организацията, да остойности директните разходи на работодателя при настъпване на трудова злополука и разходите за възвръщане на репутация. Оказва се, че проектът ЛАСО - „Локална автоматизирана система за оповестяване“ на Аурубис на стойност 600 000 евро е изключително полезна инвестиция най-малкото защото средствата за възстановяването на репутацията като ПР кампания биха били повече. А ролята на системата е много по-голяма да подсигури превенция, да подобри продуктивността, да създаде още по-добър имидж на компанията, да ограничи евентуално замърсяване в случай на авария.

Бизнесът да ни възприема като партньор е главното предизвикателство, посочи Мирослава Ангелова, главен директор на Главна дирекция „Инспектиране на труда" при ИА „Главна инспекция на труда“. Към момента обаче само 12% виждат в инспекцията по труда партньор, 42% от запитаните я определят като опонент. За възпитаването на култура по превенция инспекцията е разработила въпросници, на които компаниите да отговарят преди извършване на проверка с цел да направят мониторинг и да предотвратят някои от несъответствията. Инспекцията освен това е започнала процедура по активизиране на групите по условия на труд. В тях влизат представители на работници и работодатели, които ще участват в проверките. В момента това се случва в 300 пилотни компании, уточни Ангелова. Най-важното според нея е, че към момента работници и работодатели са на мнение, че ползите от Агенцията са повече.

За превенция на професионалните рискове бизнесът може да кандидатства пред фонд „Условия на труд“, обясни инж. Виолета Добрева, директор на Фонда. Това са средства за ремонт на съществуващи работни помещения, реконструкция на съществуващо оборудване, към системи, които подобряват работната среда, за подобряване на санитарно-битовите условия, дори за несвързани директно с безопасността дейности. Фондът финансира 1/3 от стойността на проекта, като максималната стойност на исканата помощ може да е 330 000 лева.

Ще продължаваме да търсим работещи практики в осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд, подчерта Николай Минков, изпълнителен директор на Индустриален клъстер Средногорие, организатор на конференцията.

Конференция „Безопасност и здраве при работа“ се утвърди като авторитетен национален формат. За пета поредна година поставя акценти върху съвременните превенции и контрол на риска, като съществена част от дейността на институциите и корпоративните политики. Естествено се фокусира върху приложимите иновации за подобряване на условията на труд в индустриалния сектор, както и в предлагане на добри практики и политики за осигуряване на безопасна и благоприятна работна среда.