13.05.2019

Профилактиката, диагностиката и терапията привличат вниманието на специалистите от 15 до 17 май – на БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА & ЕСТЕТИКА 2019

Мащабна конференция, инициирана от Фондация „Академия Кардиология“ и Арбилис, стартира на 15 май в Интер Експо Център
Превенцията, здравословният живот и приоритетите на съвременното здравеопазване са във фокусът на съпътстващата програма на международното изложение БУЛМЕДИКА /БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА & ЕСТЕТИКА 2019. В дните на изложението специалистите ще имат възможност да посетят поредицата от семинари, лекции и дискусии. На обсъждане и дебат ще бъдат подложени профилактичните стратегии за здравословен начин на живот и хранене, двигателната активност, хранителните добавки и биопродукти и новите технологии в съвременната терапия.

Втората научно-практическа конференция „Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст“, чиито инициатори са Фондация „Академия Кардиология“ и Арбилис, ще протече в две направления - Училище „Здравословен живот“ в дните от 15 до 17 май и „Ефективни и безопасни подходи в профилактиката, диагностиката и терапията в млада и зряла възраст“ – от 17 до 19 май в Интер Експо Център.

Здравословното хранене – фокус през първия изложбен ден

През първия изложбен ден научната конференция ще насочи вниманието към здравословното хранене и хранителните дефицитни нарушения. Лекторите ще се фокусират върху съвременните аспекти на науката за хранене, алтернативните хранителни режими, ролята на витамин D за здравето. На дебат ще бъдат подложени и препоръките за хранене в млада и зряла възраст както и европейските и националните приоритетни стратегии.

Стоматология и сърдечно-съдова профилактика

На 16 май, вниманието на денталните специалисти ще бъде насочено предизвикателствата в денталната хирургия. Лекторите ще се спрат върху профилактиката на инфекциозния ендокардит при стоматологичните процедури, парадонтитът и сърдечно-съдовите заболявания и ефектът на тютюнопушенето за оралното здраве.

Какви са последиците от наднорменото тегло и защо е нужно да сме активни физически?

На вниманието на делегатите ще бъде поставен въпросът за наднорменото тегло, рисковете за здравето които носи, нарушенията в хранителното поведение, съвременните подходи за превенция и терапия, ползите от физическата активност, както и рисковете за здравето при дефицит на такава. Специалистите ще разгледат показателите за населението на Европейския съюз и България и ще представят препоръките на СЗО. Отново на 16 май специалистите подлагат на дебат и консумацията на алкохол и рисковете за здравето, които носи злоупотребата със спиртни напитки, както и темата „Тютюнопушене и здравен риск“.

През последния изложбен ден в зала „Витоша“ ще се проведе сесията „Функционални храни и хранителни добавки“, на която ще бъде представена ролята им за човешкото здраве, както и функциите на пробиотиците и пребиотиците.

Чернодробни заболявани и болести на миокарда

На 17 май, стартира панелът Ефективни и безопасни подходи в профилактиката, диагностиката и терапията в млада и зряла възраст“ с научна сесия по темата „Чернодробни заболявания в млада възраст“. В другите панели фокусът попада върху аспектите на болестите на миокарда, „Кордиоверсия при предсърдно мъждене и антикоагулация“, „Белодробна артериална хипертония“. „Клинична фармация“ и „Големи коронарни рискови фактори в млада и зряла възраст“.

Втората научно-практическа конференция „Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст“ ще продължи до 19 май. Сред темите на 18 и 19 май ще бъдат проблемите в млада възраст – включваща анорексията и нарушенията в хранителното поведение в млада възраст и злоупотребата с хормонални препарати. Ще се проведе и научен симпозиум, засягащ артериалната хипертония и инсулиновата резистентност. Подробно ще бъдат разгледани и темите за бъбречните болести и вирусните хепатити в млада възраст. Вниманието на специалистите ще бъде привлечено и от симпозиумите „Бременност и сърдечно-съдови заболявания“ и „Контрол на сърдечно-съдовия риск при малди хора“. На 19 май вниманието ще бъде насочено към дерматологичните проблеми и двигателната активност при младите хора.

Богатата съпътстваща програма на БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА & ЕСТЕТИКА 2019 утвърждава международното изложение като водещ форум за представяне на иновации и тенденции, с важно значение за професионалното израстване. През тази година над 220 ще бъдат директните участници. Сред тях са компании от България, Германия, Португалия, Сингапур, Китай, Тайван, Пакистан, Румъния, Италия, Франция, Гърция, Турция, Словения, Латвия, Унгария и други. Близо 70 участват за първи път. Вниманието на посетителите ще привлекат повече от 980 бранда, а приложението на очакваните повече от 280 иновации в сектора ще бъдат демонстрирани пред аудитория от над 13 500 специалисти.