09.03.2020

Промяна в дати на провеждане на събития в Интер Експо Център

​Светът на мебелите е с определена нова дата на провеждане в периода 24-27.06.2020 г.

Във връзка с Решение на Министерски съвет от извънредно заседание на 08.03.2020 г., както и със Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г. на министъра на здравеопазването с цел допълнителни противоепидемични мерки относно заболяването COVID-19, Ви уведомяваме, че всички изложения и съпътстващите ги събития, организирани от Интер Експо Център в рамките на един месец, считано от 9.03.2020, се пренасочват към следващи подходящи дати.

Светът на мебелите е с определени нови дати на провеждане в периода 24-27.06.2020 г.
Информация за датите на провеждане на изложение Маштех & Инотех Експо ще бъде предоставена до 12.03.2020 г.

За статуса на всички останали събития, провеждани от други организатори на територията на Интер Експо Център, съветваме да се обърнете за повече информация към съответния организатор.