23.02.2022

Промяна в пропускателния режим в Интер Експо Център

Съгласно заповед РД-01-103/22.02.2022г. на министъра на здравеопазването, считано от утре 24.02.2022г., отпада задължителното представяне и проверка на зелен сертификат от посетителите на територията на Интер Експо Център. Новата организация за посещение е валидна, както за предстоящото изложение Holiday&SPA на 24-25.02.2022г., така и за всички останали събития и изложения, които Интер Експо Център домакинства или организира в първо лице.
 
Към днешна дата:
  • изискването за наличие на сертификати на посетителите е възможно да се прилага от организаторите на конкретно събитие по тяхно желание;
  • остава валидно задължението за наличие на сертификати на организаторите за пряко ангажирания със събитието персонал.

При промяна и/или издаване на нова заповед от МЗ, имаща отношение към пропускателния режим при масовите мероприятия, своевременно ще бъде променена и вътрешната организация на Интер Експо Център.

При задържане положителната тенденция на развитие на епидемичната обстановка у нас, се очаква на 20.03.2022г. зеленият сертификат да отпадне изцяло в България, според правителствения план за облекчаване на противоепидемичните мерки.