16.04.2019

Save the Planet започна; домакин е Интер Експо Център

Вратите на форума са отворени до 18 април

Във вторник, 16 април, врати отвори Специализирана изложба и конференция Save the Planet, организирана от Виа Експо. Домакин на форума, който продължава до 18 април, е Интер Експо Център.

В десетото издание на Save the Planet се включват участници от Австрия, България, Белгия, Германия, Италия, Полша, Румъния и Швейцария. Форумът среща производители и вносители с техни потенциални бизнес партньори и клиенти в изложбени зали 5 и 6 на международния изложбен център Интер Експо Център.

Save the Planet в българската столица, е мястото на професионалистите за Югоизточна Европа, на което се представят екологичните и ефективни решения за превръщане на отпадъците в ценни ресурси, енергия, компост и помагат да се направи преходът към кръгова икономика.

Международната платформа дава възможност на присъстващите да се запознаят отблизо с представителите на индустрията, общини, представители на селското стопанство. Сред акцентите в продуктовите категории посетителите откриват иновативните решения при сметосъбиращата техника, многофункционална комунална техника, контейнери, системи за поземно събиране на отпадъци, иновативни контейнери, технологии за депониране и третиране на отпадъци, оборудване за компостиране и за енергийно оползотворяване на отпадъците, машини за рециклиране на пластмасови, строителни отпадъци, гуми. Специално място е отделено на уеб базираните системи и навигационните устройства, екологичните услуги и др.

Подробности за Save the Planet ще откриете на: viaexpo.com.