02.04.2021

Трябва ли да се страхуваме от роботите?

Интер Експо Център продължава развитието на платформата за хибридни и онлайн събития, която успя да се наложи, предвид всички обстоятелства около организирането на събития. Чрез нея ще реализираме и най – новия формат на партньорите ни от сп.Мениджър, а именно „Точка на кипене“, за съжаление без присъствие на публика в зала Витоша, но при стриктно спазване на актуалните противоепидемични мерки.
Най-прекият път към достоверната информация по даден въпрос и обхождането ѝ от всички страни с всички гледни точки минава през конструктивния дебат. “В спора се ражда истината” е банална фраза, която често се интерпретира като сблъсък на крайни позиции с победител по-гръмогласната от двете. Но важните теми за обществото нямат нужда от “надвикване”, а от честно и аргументирано представяне и защитаване на тези.
Първият дебат от поредицата на “Мениджър” е посветен на автоматизацията на различни процеси, която несъмнено ще доведе до промяна на пазара на труда, а с това и в почти всяка обществена сфера. Ще бъде излъчен онлайн – в сайта manager.bg, фейсбук страницата на Мениджър Нюз и фейсбук събитието за дебата.
 
Очакваме с нетърпение развръзката на 06.04.2021г., както и следващите събития, които ще се възползват от пакетните услуги за провеждане на хубридни и изцяло онлайн събития с професионален и висококачествен стрийминг и специални преференции, разработени съвместно с доверените ни партньори от Streamer.bg.
Gallery