12.06.2019

Управителят на Интер Експо Център, Ивайло Иванов, бе избран за член на Управителния съвет на БТПП

Ивайло Иванов продължава своята ангажираност в изграждането, поддържането и развиване на бизнес платформи за развитие на различните индустрии

В началото на месец юни Ивайло Иванов, управител на международния изложбен център Интер Експо Център, бе избран за член на Управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата.

С включването на управителя на Интер Експо Център в УС на авторитетната БТПП – създадена през 1895г. като независимо, неправителствено сдружение за подпомагане и икономическо насърчаване, Ивайло Иванов продължава своята ангажираност в изграждането, поддържането и развиване на бизнес платформи за развитие на различните индустрии.

Именно развитието на бизнеса и създаването на възможности за среща на професионалистите в различни икономически сектори са основен фокуса в дейността на Интер Експо Център. Паралелно с новия ангажимент в УС на БТПП, Ивайло Иванов продължава своето дейно участие в ръководните органи на други водещи браншови организации, чиято дейност е пряко свързана с икономическото развитие. Управителят на Интер Експо Център продължава активната си дейност за развитие на Сдружение „Българско конгресно бюро“, утвърждаващо България като дестинация за организиране и осъществяне на международни форуми. А на 7 юни на Общото събрание на CEFA – Централноевропейският панаирен алианс, проведено в Любляна, Ивайло Иванов беше преизбран за нов тригодишен мандат като одитор на асоциацията.