02.03.2022

Устойчивост, реалности и перспективи в строителния сектор

Изложбената индустрия на живо и Архитектурно-строителна седмица, която започва на 30 март, се превърнаха в основен индикатор за състоянието на бранша

Ако трябва да определим с една дума сектор „Строителство“, то тя е „устойчивост“. Въпреки поредицата от неблагоприятни условия на икономическия хоризонт през последните две години, българският строителен бранш демонстрира хладнокръвие и баланс. Рационалното поведение съхрани сектора в ключовите моменти и създаде добра основа за подем в постпандемичния период.

Последните месеци на 2021г. бяха белязани от поетапен ръст на строителната продукция. По данни на Националния статистически институт (НСИ), през ноември индексът на строителната продукция у нас е нараснал с 1.9% спрямо предходния месец. Възходящото движение се запазва и през декември 2021г., когато показателят нараства с 1.4% спрямо същия период през 2020г. Предпоставките за подем усетихме в дните на българското строително изложение Архитектурно-строителна седмица през юни миналата година. Сега, определяното като „огледало на строителния сектор“ изложение, отново ще събере на живо бранша от 30 март до 2 април.

Статистиката отчете ръст в сградното строителство с 0.2% за декември 2021г. спрямо предходния месец. На годишна база по този показател календарният индекс на строителната продукция отчете увеличение с 3.6% спрямо 2020г. За цялата изминала година са издадени разрешения за строеж на близо 40 000 нови жилища /12 000 от тях са издадени през последното тримесечие/, което е с 10 000 повече от годината преди това. Интересен показател е и увеличението на площите в ритейл парковете – от 190 450 кв.м. през 2020г. на 237 000 кв.м. през 2021, по данни на Colliers.

Изложбената индустрия е огледало на икономическата действителност

От данните може да се заключи, че браншът се възстановява. Показател за това е възходящият тренд в изложбения сектор и изложение Архитектурно-строителна седмица. През последните две години, провеждайки се на живо, българското изложение на строителния сектор се превърна в символ на устойчивостта. Сега, от 30 март до 2 април, Архитектурно-строителна седмица за пореден път ще доказва основното си значение като платформа за представяне на иновации, екосистема за съхраняване и развитие на бизнеса и обединител в предаването на кризисно know-how.

„Осезаемият ръст на изложителите през тази година е отчетлив показател за възходящи процеси в сектора“, коментират организаторите от Интер Експо Център. Трендът се потвърждава и от тематичното обогатяване на изложението. От тази година Архитектурно-строителна седмица набляга отчетливо върху сегментите на едрата строителна техника и инвестиционните инструменти. За първи път ще се проведе АТЕСТ Експо. Форматът се реализира благодарение на дейното участие на Асоциацията на търговците на едра строителна техника (АТЕСТ). Организаторите на Архитектурно-строителна седмица създават и секция за инвестиционните инструменти, кредитирането и застраховането в строителството.

Какво предстои? Със сигурност бизнес контактът на живо дава най-добра възможност за начертаване на прогнозите. Затова, съзнавайки от какво строителният сектор се нуждае в съвременната реалност, а именно – срещи на живо, организаторите на Архитектурно-строителна седмица полагат всички усилия за реализирането на бизнес платформа от последно поколение. Бизнес платформа, която ще разгърне потенциала си от 30 март до 2 април в Интер Експо Център.