14.04.2022

Българско конгресно бюро избра следващото си председателство

Интер Експо Център щe продължи да е в основата за промотирането на България пред световната събитийна индустрия

На 12-ти април в НДК се проведе редовно общо събрание на Българско конгресно бюро (БКБ), на което бяха избрани новите членове на Управителния съвет и председател на сдружението за следващия 3-годишен мандат. Съоснователят на бюрото Интер Експо Център, в лицето на управителя Ивайло Иванов и зам.-управителя Йоан Младенов, бе избран за зам.-председател на сдружението. Председателството ще бъде продължено от НДК за още един мандат, чрез изпълнителния директор Пени Раева. В дневния ред на събранието бяха още актуализация на устава, приемане на бюджета за настоящата година, приемане на харта, с разписани политиките и практическите дейности на организацията.
 
БКБ е посланик на конгресния туризъм и продължава да работи за позиционирането на България на европейския и световния пазар като устойчива дестинация за реализиране на събитийни проекти. Партньори в това начинание са всички организации със сходни мисия и цели, както и Министерството на туризма и общините. За да бъдат постигнати високите резултати, които новият УС е заложил в плана за развитие, и за функционирането на сектора по най-добрия начин, са необходими законови промени. Това е един от приоритетите на конгресното бюро. Сдружението дава своята заявка да участва активно в диалога с институциите и да положи всички необходими усилия те да бъдат реализирани.