Визуален почеркПродуктите на един изложител са своеобразно негово портфолио, което трябва да провокира мнение и начин на възприятие. Малките детайли, художественият език и графичният репертоар са в основата на визуалната идентичност, която отличава в пренаситения пазар. Нужната съставка за проектиране на този почерк е професионален екип от визуални артисти, който да подчертае щрихите на всяка визия. Чрез креативни идеи, цветове и изведени графично акценти да изгради индивидуален щанд със собствен визуален език, който формира облика на изложителя и представя дейността на компанията като основна концепция.

Кои
сме ние?

За да изпъкнете в конкурентния пазар, е нужен добър и оригинален щандов дизайн. Знаем, че продуктите, които предлагате, са най-важното, което ви откроява, но трябва и да привлечете вниманието на посетителите по време на изложение. Интер Експо Център предлага услугите на професионален екип, който да ви помогне в създаването на уникален щанд в страната и чужбина.

Чрез креативни идеи, цветове и изведени графично акценти се изгражда индивидуален щанд със собствен визуален език, който формира облика на изложителя и представя дейността на компанията като основна концепция. Доверете се на професионалистите от Интер Експо Център.

Ние предлагаме:

  • Проектиране и изграждане на различни видове изложбени щандове 
         както от модулни елементи, така и индивидуално изработени
  • Графичен дизайн на щандове
  • Разнообразие от оборудване и мебели
  • Цялостна техническа поддръжка
Графичен дизайн
Очаквайте скоро!
Оборудване/ Мебели
Очаквайте скоро!
Техническа поддръжка
Очаквайте скоро!