Събития2022

 
Интер Експо Център
Гостуващи събития/Изложения
списание Мениджър
Българска Асоциация на Професионалните Готвачи (БАПГ) и Интер Експо Център
Институт за съвременно изкуство и терапия ЛИБЕРА
списание Business Lady
списание Мениджър